GRUPP 1

Vardagskvällar fokuserar alla grupper på sin individuella inriktning. På helgerna tränar grupperna tillsammans och du kan anpassa intensiteten efter din egen nivå. 

Vi går grundligt igenom kroppens basrörelser, teknik och form. Stort fokus ligger på styrka och rörlighet medan löpningen sker i korta sträckor på ett och samma ställe. Passet sker med färre hopp och riktningsförändringar - du har möjlighet att själv anpassa intensiteten i varje moment. Träningen är utmanande både psykiskt och fysiskt, men sker på en nivå som lägger en stabil grund för framtida utveckling! 


Exempel på hur ett pass kan se ut: