Att skogsbada

Något som blivit alltmer uppmärksammat är begreppet "skogbad". Det var faktiskt ett av de svenska nyorden år 2017 där ordet definieras på följande sätt: 

"Skogsbad - terapiform som går ut på att vistas i skogen som en metod för att minska stress."

I Japan har konceptet funnits länge (kallas "Shinyin-yoku").

Det är en slags terapi som utvecklades under 1980-talet för att få sjuka personer att tillfriskna. Studier visar på att skogsbad bland annat:        

  • Sänker högt blodtryck.
  • Minskar stress. 
  • Förbättrar immunförsvaret.
  • Ger energi.
  • Förbättrar sömnkvaliteten.     

Det är även vetenskapligt bevisat att patienter på sjukhus som bor intill skogen tillfrisknar snabbare än patienter som inte omges av natur. 

Naturen har en stor inverkan på vårt välmående och välbefinnande. 

Alla årstider har sin charm. 

Kom ihåg, det heter skogsbad

Att "bara" stå i naturen räcker inte. Ta ut lurarna ut öronen och lyssna på skogen. Andas djupt och känn alla dofter. Titta runtomkring dig och rör naturen med händerna. 

Bada i skogen och uppskatta alla årstider.