Klippkort 10 gånger

Klippkortet är giltigt hela kursomgången, t.o.m. 21 juni. 


  • Grupp 1 kl 18.15: fullbokat/ej platser kvar
  • Grupp 2 kl 19.15: fullbokat/ej platser kvar
  • Helger: platser kvar


När du genomför ditt köp trycker du på "lägg till meddelande" och skriver vilken grupp du vill vara med i samt dag/dagar. 


Du får ditt klippkort vid första träningstillfället. Ta därefter med det till varje träningstillfälle. 

1 290 kr